^ Góra strony

AGENCJA OCHRONY I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH "DEXTER"

"Nie ma przestępstw doskonałych, jest tylko źle przeprowadzone śledztwo..."

 Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych "DEXTER" to firma dbająca o szeroko pojęte bezpieczeństwo osób, mienia oraz danych zapisanych na nośnikach magnetycznych. 

 Podstawą do prowadzenia przez AOiUD "DEXTER" działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienią jest  koncesja Nr L-0220/14 przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych zaś  podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Nr RD-77/2014 prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 AOiUD "DEXTER" posiada wymagane ustawami ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.

 Właściciel AOiUD "DEXTER" jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA, Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów oraz Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej.

 

 

logo PSLD II     logo PZPOchrona

 

 

Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych "DEXTER" jest stowarzyszona z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Detektywistycznych IKD.